skip to Main Content

Frygtbevidst Ledelse™ – uddannelse

Forstå frygtens natur – og stå stærkere i et moderne ledelsesliv

Frygtbevidst Ledelse™ er for lederen som vil lære at arbejde stress præventivt ind i sin ledelsesform og som skal evne at styrke teamets og organisationens sammenhængskraft i udfordrende og / eller særligt krævende situationer og perioder.

Frygtbevidst Ledelse™ er en interaktiv, teoretisk og praktisk orienteret uddannelse med afsæt i læren om at kende og lede menneskets stærke overlevelsesinstinkt, frygten. Vi kan sagtens tåle at have travlt og være udfordrede, men når frygt bliver en ubevidst del af hverdagens mange beslutninger, kan det afstedkomme uro, konflikter og manglende motivation, som på sigt kan resultere i stress og overbelastning.

Formålet med Frygtbevidst Ledelse™ er at bevidstgøre frygt samt tanker og strategier som en aktiv medspiller i det moderne ledelsesliv. Et aktiv, der kan bruges til at vende uro og manglende udvikling til fremdrift og overskud – hvis frygten og bevidstgørelsen vel at mærke bruges konstruktivt og etisk velfunderet.

Frygtbevidst Ledelse™

 • Anerkender mennesket som tænkende, følende, sansende, instinktstyret og flokorienteret.
 • Tager afsæt i compassion fokuseret forståelse, relationel & emotionel intelligens.
 • Træner lederens evne til at registrere og håndtere, når stemning og adfærd ændres.
 • Bygger på en åben kommunikationsstil, der inkluderer frygt som et bevidstgjort aktiv.
 • Styrker modet til at imødekomme forandringer, uvished og udfordringer.

Lederens udbytte

 • Lederen får en grundig indsigt i frygtens mekanismer og hvad der kan udløse frygt og reaktans (modstand i en relation).
 • Lederen lærer at genkende frygtstyret adfærd og at bruge frygten konstruktivt til at bevare og udvikle teamets ressourcer.
 • Lederen bliver klædt på til at skabe det bedst mulige miljø på arbejdspladsen.
 • Lederen tilegner sig viden og erfaring som sikrer trivsel hos både leder og medarbejdere uanset livsvilkår.
 • Lederen vil få indsigt i hvorfor undertrykt frygt kan føre til stress, stagnation, uro, konflikter og manglende motivation.
 • Lederens integritet styrkes.

Hvordan er uddannelsen struktureret?

Der tages udgangspunkt i lederens daglige arbejde med mulighed for at afprøve tilegnede forståelser og modeller mellem hvert modul.Uddannelsen indeholder 3 moduler, 3 supervisioner i gruppe samt 3 individuelle samtaler pr. deltager.

Uddannelsen giver lederen konkrete redskaber til direkte anvendelse i praksis og mulighed for en personlig udvikling/bevidsthed på de områder, som kan stå i vejen for høj ledelseskvalitet og et godt psykisk arbejdsmiljø.

Indhold

Samtaleformlen, der bruger frygten konstruktivt
Lederen lærer at bruge frygten som forløser og problemknuser i alle former for kommunikation.

Program

Introduktion

Lederens frygtprofil
Inden første modul får lederen indblik i sin egen frygtstyrede autopilot. En kombination af ego [selvopholdelsesdrift] og amygdala [frygt/forsvarscentret – overlevelsescentralen] som begge kan aktiveres af frygt. Den frygtstyrede autopilot er med andre ord en indbygget redning i undtagelsessituationer.

Men når lederen eksempelvis tvivler på egne evner i pressede situationer, er det langt fra hensigtsmæssigt, at alarmberedskabet går automatisk i gang.
Alarmberedskabet går i gang af sig selv – hvis ikke lederen ved, at autopiloten findes og hvad, der udløser den og har lært hvordan han/hun leder frygten og bevarer overblikket og roen.

Modul 1:
Selvledelse er nødvendig før al god ledelse (Compassion fokuseret)
Her indføres lederen i en compassion fokuseret forståelse til anvendelse i selvledelse og ledelse.

Modulet er rettet mod den enkelte leders evne til at kende og anerkende egne styrker /talenter og ligeledes acceptere begrænsninger og uforanderlige grundvilkår hos sig selv og i virksomheden.

Redskaber / metoder til at styrke hverdagsmodet.
Lederen bliver fortrolig med Hverdagsmodets hjørnesten; risikovillighed, ærlighed, tålmodighed og fleksibilitet og hvordan lederen træner både sit eget og medarbejdernes hverdagsmod.
Lederen lærer metoderne til at bruge egen sårbarhed som en styrke og et aktiv lederrollen.

Modul 2:
Undgå frygtstyret ledelse og medarbejdere i stress, angst og frustration (Metakognitiv forståelse
i organisationen og hos den enkelte medarbejder)
Her indføres lederen i en metakognitiv forståelse og arbejdet med kognitivt opmærksomhedssyndrom som organisatorisk greb. Hvad er forskellen på at handle sig ud af bekymringer og det at handle ud fra en konkretisering af aktuelle problematikker.
Lederen trænes i metakognitiv kommunikation med medarbejderne.

Modul 3:
De non-specifikke faktorer i relationen mellem leder og medarbejder 
(Alliance forskning)
Hvad er det der virker, når en relation fungerer?
Hvilke faktorer kan man forholde sig til i arbejdet med mennesker for at optimere det relationelle element?
Med en indføring i de non-specifikke faktorer står lederen stærkere i sig selv og i relation til sine medarbejdere. Dette gælder i såvel forståelsen af en medarbejder, som i et arbejde med at få grundlagt et optimalt psykisk arbejdsmiljø i virksomheden generelt. Blandt andet er lederens fremtoning, stemmeføring, kropssprog og ordvalg relevant, men de non-specifikke faktorer rækker længere og favner forståelsen af reaktans (modstand i en relation), tilknytning i relationer og meget mere.
Lederen lærer at bruge frygten konstruktivt som forløsende faktor i kommunikative og svære situationer.

Praktisk information

Varighed
Uddannelsen varer i 6 måneder

Indhold

 • 3 x workshopdage á 6 timers varighed pr. dag inkl. frokost
 • 3 x supervisionsdage á 6 timers varighed pr. dag inkl. frokost
 • 3 x individuelle samtaler + en opstartssamtale inkl. Talenttest/Frygtprofil
 • 1 x afsluttende feedbacksamtale

Lokation
Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej 139, Skodsborg.
Individuelle samtaler efter aftale. Kan foretages online eller ved personligt fremmøde.

Holdstørrelse
Max 8 deltagere pr. hold.

Underviser
Ledende Psykolog, Lise Liv og Udviklingschef/ FLOW Specialist, Anja Vintov

Pris
Kr. 36.500 ekskl. moms

Tilmeldning til Frygtbevidst Ledelse

Har du spørgsmål til uddannelsen, så ring eller skriv til Anja Vintov

  Ja tak, jeg ønsker at modtage nyheder fra Lehman Business

  Ved at gøre brug af vores tilmeldningsformular, giver du samtykke til, at den information du giver os om dig selv (navn, adresse, mm.) bliver gemt midlertidigt. Vi bruger kun din information til at kontakte dig og til brug i et forløb hos os. For mere info, se vores privatlivspolitik under “Om os”.

  Back To Top